Disclaimer

Algemene Informatie

Mystic Spores, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 80310419, is de beheerder van de content op de websites www.mysticspores.nl.

Door de informatie op deze sites te gebruiken, accepteer je de onderstaande regels en condities.

Vrijwaring van Aansprakelijkheid

De inhoud op deze websites biedt geen garantie voor volledigheid, correctheid of actualiteit.

Mystic Spores doet zijn uiterste best om accurate en up-to-date informatie te verschaffen, maar geeft geen waarborgen dat alle beschikbare informatie altijd volledig, juist en actueel is.

We zijn niet aansprakelijk voor eventuele consequenties, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van informatie beschikbaar op www.mysticspores.nl.

We stellen het op prijs als je ons opmerkzaam maakt op mogelijke verbeteringen van de gepresenteerde data.

Externe Links

Het kan zijn dat onze websites links bevatten naar websites of bronnen die door derden zijn ontwikkeld. Mystic Spores is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of problemen voortkomend uit het gebruik van dergelijke externe sites.

We zetten ons in om misbruik te vermijden, maar zijn niet aansprakelijk voor content of berichten die door bezoekers worden verzonden of gepubliceerd.

Intellectueel Eigendom

De intellectuele eigendomsrechten betreffende de informatie op www.mysticspores.nl waaronder maar niet beperkt tot grafisch materiaal, beeldmerken, logo’s en andere vormen van identiteit, zijn eigendom van Mystic Spores of de respectievelijke rechthebbenden.

Het aanbieden van deze informatie geeft geen recht op enige vorm van licentie voor het dupliceren of verder verspreiden van deze data. Dergelijke acties zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mystic Spores of de betreffende derde partij, tenzij dit wettelijk is toegestaan, zoals het printen of downloaden van informatie voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze disclaimer, kun je contact met ons opnemen via hi@mysticspores.nl.